Senin, 23 Juli 2012

[Update] Auto Teks BB Part 2

Melanjutkan judul Update Autotext Blackberry 2012 – Part 1 yang sudah saya tulis berikut lanjutan autotext blackberry terbaru
Tampilan diweb akan berbeda saat dicopy ke blackberry, hari ini saya hanya memberikan urutan dari huruf G – K
Gak-kena
. :>. /:). :O
_// _ // _ //
_/ _/ _/ Jurus Menghindar!!!
………..( 0 0)
.—oOO– (_)—–.
╔═════════════════╗
║ gaaaaa keeenaa……… ║
╚═════════════════╝
‘———– —-oOO
……..|__| __|
………. || ||
……. ooO Ooo
 
/
iI Ii__
_/:p ‘. Weitz ga kena… Ga kena…. ‎​​​​​​:p
éèK=D/éèK:péèK=D/
ƪ(⌣́_⌣̀)ʃ ƪ(‾(••)‾)ʃ hadduu ƪ(‾(••)‾)ʃ ƪ(⌣́_⌣̀)ʃ
. ˚X_X˚
<∏” Ђǟǟddee..#?!#!
[ _

=))_
(( 
<,'/ ‎​​​‎​‎​‎‎​Нɑ-Нɑ-Нɑº°˚˘˚°º
╋╋ムнªª=))╋╋ムнªª:D╋╋ムнªª<=-P╋╋ム
_ _
/
II__
_/ =)) '. Ngakak mpe salto‎​‎​ !!!!‎​​
:) нáàª:$;)нàâª:&=Dнà᪪>:O
‎​​​​. <=-P_ ː̗;;)ː̖/ B)/ =D/Ħªª☀
/. <3. /__ :pサªª☀
☁ίί☁. .☁/ ☁. ☁ί. ;) ћªª☀
...=))WhÛªªHªªà:pHªªhªªâ=))..
‎​Ψ >=). HªHª>=)HªHª>=)HªHª>=)
|/.▼>. ªkªkªkªkªkªkªkªkª
|_/ _ ‎​HªHª>=)HªHª>=)HªHª>=)
┣┫Ū=D┣┫Å:D=))Å┣┫=D/ªÅ
. Ψ >=) HAA>=)HAA>=)HAA>=)
«|√▼> HAA>=)HAA>=)HAA>=)
|_/ _ HAA>=)HAA>=)HAA
╋╋ム╋╋ム╋╋ム╋╋ム╋╋ム╋╋ム:D
Ħ̀́̀́̀Ǻ̀́:DĦ̀́̀́ɐ̀́̀́̀́=DĦ̀́̀́̀Ǻ̀́<=-PĦ̀́̀́ɐ̀́̀́̀́=))Ħ̀́̀́Ǻ̀́<3<3Ħ̀́̀́ɐ̀́̀́̀́.̀̀́̀̀́̀
‎​​​​‎‎​H̲̣̣̣̥ǎ̜̣̍²H̲̣̣̣̥ǎ̜̣̍²H̲̣̣̣̥ǎ̜̣̍²H̲̣̣̣̥ǎ̜̣̍²=))
. 
ː̗=))ː̖
^ _
^ =))ªªKªªKªªKªª
╔╗╔╦══╦╗╔╦══╦╗╔╦══╗ 
║╚╝‎​║╔╗║╚╝‎​║╔╗║╚╝‎​║╔╗║ =))_
║╔╗║╔╗║╔╗║╔╗║╔╗║╔╗║ (( 
╚╝‎​╚╩╝‎​╚╩╝‎​╚╩╝‎​╚╩╝‎​╚╩╝‎​╚╝‎​ <,'/
Bua.... ♡°˚°=DHa♡°˚°=DHa♡°˚°=DHa♡°˚°
ː̗=))ː̖_,:D/ ː̗=Dː̖/ =))Ħªª
/<3. <3. /<3__, =))Ħªª
_||_ _/ _ _| .=))Ħªª
:) нáàª:$;)нàâª:&=Dнà᪪>:O
‎​​​​. <=-P_ ː̗;;)ː̖/ B)/ =D/Ħªª☀
/. <3. /__ :pサªª☀
☁ίί☁. .☁/ ☁. ☁ί. ;) ћªª☀
ƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑ
(ˆヮˆ)
/ ▲ ◦нăy"̮◦нăy
. ] [

(=D ♓⺰˚āªªªā˚°º‎​aii...
,.
/ _,. ‎
' ‎​.‎​
♥_ _♥
/'´'´' =-?=-?
//^ ^\ ...┣┫Ūªªªªįįįįį•-̶̶•-̶
(/(_♥_))
_/''*''_
♥..()^()..♥
ƪ(‾o‾")ʃ ‎​Hªiiiiiii¥ªªªªªª ˚°
Ħ@ Yªäªäªäªäªäн............™ X_X
.•(⌣_⌣”)• нåi¥åå.. 8-|™
♓‪äăĭiÿāà᪪ªĥ♓•••(=|
Ħǻ¡¡¡ŽzZž #:-s˚°X_X˚
(•͡˘˛˘ •͡) HaizzZ... !!!
(ˇ_ˇ'!l|)‎​Ђª!zZ......
(►˛◄!') ‎ Ђª!zZ
★•°``°•.¸ ¸.•°``°•.★.•°``°•.¸ •°``°•★ 
 ː̗̗̀̀ ː̖̖́́.ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̗̀̀ ː̖̖́́
. ♥HAPPY B'DAY ♥.
.
.ː̗̗̀̀ ː̖̖́́ː̗̗̀̀ ː̖̖́́.ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
★•.¸¸.•°` `°•.¸¸.•°`★`°•.¸¸.•°`°
•.¸¸.•♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒•.¸¸.•
☺ Wish You All The Best (•̮̮̃•̃)☺☺☺☺
•̸Ϟ•̸-̶̶•-̶̶-̶̶•-̶̶•̸Ϟ•-̶̶-̶̶•̸Ϟ•̸-̶̶•-̶̶-̶̶•-̶̶•̸Ϟ•̸
I just wanna say ......
.  (*)  (*) 
.      
.    .  (*)  (*) 
.      
. . . Happy. 
. . New Year 
. .   
.   
. | :p |
. |  |
. 
. 
2 0 1 2
<3May Y☺ū be blessed with joy, health, wealth 'n happiness... <3
(*)Tнªηк's for being my friend (ˆ▽ˆ)
God ϐlЄss Y☺ū &Y☺ūr family;) ({}) :)
╔╦╗*.*.*.*.*.*.*
║╩╠═╦═╦═╦╦╗♥
║╦║╬║╬║╬║║║♥
╚╩╩╩╣╔╣╔╬╗║♥
────╚╝╚╝╚═╝♥
╔═╗.*.*.*.*.*.*.*  2012 
║║╠═╦╦╦╗♥
║║║╩╣║║║♥
╚╩╩═╩══╝♥
.*.*.*.*.*.*.*.*
╔╦╗*.*.*.*.*.
║║╠═╦═╦╦╗♥
╠╗║╩╣╬║╔╝♥
╚═╩═╩╩╩╝*♥
*.*.*.*.*.*.*.♥.
(-̩̩̩-͡ _--̩̩̩͡)♓ΐkz :'( (-̩̩̩-͡ _--̩̩̩͡)♓ΐkz :'(
(-̩̩̩-͡ ̗--̩̩̩͡ ) ◦°◦≈ ‎​​‎​нůHůнůнůHůнů ≈◦°◦
(-̩̩̩-͡ ̗--̩̩̩͡ )♓(-̩̩̩-͡ ̗--̩̩̩͡)
˚◦°•hмм...(―˛―“)..•°◦˚
˚◦°• ​нεmm..(―_―)º°˚
°=-?..нмм..=-?°
<8-|
)(>
_/ _
°=-?..нмм..=-?°. <˛
>


♌⌣__ ⌣♌◦°◦ººĦнммMм.
(•͡˘.˘ •͡) Hhhmmmm…
Ђòº(=|ºò·~·aAaђ… zZz zzz zzZ groook
3-|(=|ĦнOº°°ºOǺª♏♍(=|(=|3-|(=|
(_ _“z) ǥяooĸκ
Ho◦°˚˚ªªª˚˚°◦m.. Z.(=|.z.(=|z.(=|(=|..
º°˚˚°:’(°˚˚°º
/ :’(нüāªªª:’(нüāªªª:’(
^ ^
Нüυƒƒº°˚˚°º»:s :( X_X
♓Uƒƒ…. !!!!‎(¬_¬”;)‎​….
 
:( /
 /’;)
__ ‘V.
‘|__ ↷
‘|__ ↷
‘|__ ↷ 
‘|__ ,/ ,
‘|____ )):’(__
 
=D / 
 /’;)
__ ‘V.
‘|__ ↷
‘|__ ↷
‘|__ ↷ 
‘|__ ,/ ,
‘|____ ))__
═╔╦═╦══╦═╦═╦╗
═║║═╣║║║╬║║║║
═║║═╣║║║╔╣║║╚╗
╔╝╠═╩╩╩╩╝╚═╩═╝
╚═╝══════════
░░█░█▀▀░█▀█▀█░█▀█░█▀█░█░░░
░░█░█▀░░█░█░█░█▄█░█░█░█░░░
▄▄█░█▄▄░█░░░█░█░░░█▄█░█▄▄░
<***(●▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●)***>
( ◣⌣◢)うε ( >”,”< )з
. X_X>
_/)’;) jiahhh..!!!!
_||_

(**’;)__
( (  J∂ªäªääнΉнн!!!
<,'/ ‎​​​‎​‎​‎‎​
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ JiiaaX_XaahH ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ (¬˛ ¬”)
Jiaaah,...... (_ _") (‾.‾٥)
( ˇ ¤ˇ)/*(´o`) * jitak!!!
(‾˛‾")ƪ(˘-˘)
. "ƪ(˘⌣˘)┐"ƪ(˘⌣˘)ʃ" ┌(˘⌣˘)ʃ"
ciki..♬ ciki..♪ boOm.. bOoM..♬ ♩
Ariting ting ting┐('⌣'┐)(┌'⌣')┌┐('⌣'┐)(┌'⌣')┌
(‾▿‾)┌( _o_ )┐ (/‾▿‾)/
ƪ(˘⌣˘)┐ƪ(˘⌣˘)ʃ┌(˘⌣˘)ʃ ƪ(˘⌣˘)┐ƪ(˘⌣˘)ʃ ƪ(˘⌣˘)┐
ƪ(˘⌣˘)┐ tralala. ƪ(˘⌣˘)ʃ. trilili ┌(˘⌣˘)ʃ
(Q╰_╯)===○ (-,☉)" ‎​PØo°ºO°oºkk!!!
(¬˛ ¬”)====ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́(” _ *)"
bǚќ bǚќ bǚќ  bǚќ !!
(¬˛ ¬”)====ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́(”_ *)☆○=== (´`)
Jab kanan !!
◎( ̄^ ̄) ===◎(">o<)
Jab Kiri !!
(">o<)◎=== ( ̄^ ̄)◎
Jab kanan !!
◎( ̄^ ̄) ===◎(">o<)
Jab Kiri !!
(">o<)◎=== ( ̄^ ̄)◎
Hit Combo!!
(»,«”) ◎=== (o-O)
(^^,) ====◎
°˚ºo(╯* *")╭*
(`´)===○☆(。_゚)☆○=== (´`)
°˚ºo(╯* *")╭*
. ___(*)°•.( __ )
. /. , ___(*) >, <  |
__/' _)( (. ,.) )
_)| .----.  /
_) | _"_/ » /
.-----._______)(*).'- ..,...---'
‎​‎​
(*).¸¸.•°/ : : /
  
>:O ==:’(> 
« )) . -(!  waddezziigg….!!
/  <,<, ‎​ . ‎​ .>:O
(Qˆзˆ)–o)˘⌣˘)
  ===┌( ¯ д¯)┘ Ƙabuurrr
. ,_____
../ ∏|=D/\
,[_Ξ”|”"”|’ƒ
‎​Θ’¬—”Θ.. Kaboerrrrr naek bajaiii…
B)╭═¤═╮
╭╯( •̃͡-̮•̃͡) ± | ═╮ 。• ○ о o O O Bruummm…
╰ ⊙ ═ ⊙ ╯
kaborrr akkhhhh…..
*¹..²..³..Ƙǻªªªßoº°˚˚°ºoƦ
___!___ -=’-
,x-–=___/”";
(‘_<=-P.__/""""""
--J---J-- werrrr... kaburrrr...


╭((╯`
`< _ •◦°˚ .·.◦kaaaaaabuuuuuur.........!!!!!
ka...buuurrrr  
. :D >
,__,/(.) ____,
“//”.<, ("\'"
(@) """(@). kejaaRRRRR ......
. ________
__┌|┐__________@
╭╯<=-P_/:p_| ∕≠ ――∂ 
╰ ⊙ ═ ⊙ ╯. Kejaaarrrrrrrrrrr
. (.")
,_/ \
) )~~=-?Prrrreeeet..:p:p
_|,|
. ,,,
(".)
// _,
 ~(( prettt ...
_||_ ‎​
(>*<) PRREEEEEETTT!!!!
( ') ,-"""-.
( ,*)=:' ( ) )
!_!_! '-,,,,,-'
. :D
,_/ \
) )~'' prrrreeeet
_|,|
. , * **** * ,
, ( ) ,
, ( ) ,
, ( ~~ ,,*,, ,,*,, ~~ ) ,
(* , , ~ ~ | | | | | ~ ~ , , *)
( * | | | | | * )
{~*~*~*~}
| | | | |
Terima nih | | | | |
Kentut nuklirku | | | | | /
...*. @@@@@/.*...
(>*<) :p (n) (` '•. ¸¸.•'´)
( ') ,-"""-.(` '•. ¸ ¸.•'´)
( ,:)=:' ( . BLAAAARR!!!
!_!_! '-,, :>.(¸. •’´’. ¸ ‘`’•.¸)
(.” ) nih buat löë..!!!
,_/ \
) )~ preet!!!preepeeettt!!!
_|,|~ duth!!!duth!!! preepeeettt!!!
,,,
(.”;)
, _/ \ ː̗̀=D/ː̖́ ρяэээτ ː̗̀=D/ː̖́
) )~ ː̗̀=D/ː̖́ ρяэээτ ː̗̀=D/ː̖́
_|,| ː̗̀=D/ː̖́ ρяэээτ ː̗̀=D/ː̖́
☺AkU sAmPe KetaWa TerGuliNG-GuliNG Di LaNTaI☺™ TerPiNgkaL☺PinGkaL ☺saMbiL ☺MenANgiS ☺DaN ☺peGanGi ☺peRuTkU ☺yaNg ☺MuLessSS☺…….. ☺KaMu SaNgaT LuCu SekAli☺™ ☺sEhiNgGa ☺Aku ☺MulAi ☺TerBahAk ☺BahAk ☺LaGi…… Hªhª =D ªhªhª™
=))Шª ꪲ ꪲ κªЌ=))
Ĥϋãá=)):$ ¤ ĥã=)) ¤ ĥã=)):$ ¤ ĥã=))
=)):p =D:* =)) Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))º°˚
Ngakak=))º°˚ donk
sambil guling” sambil lempaarr ßlackßerry®… =))=)),
truzz ‎​​​‎​d ambil lg ßlackßerry®na, abiz ƞɑ̤̈̊ sayang
=)) Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))º°
ː̗=))ː̖_, :D/ ː̗=Dː̖/ =))Ħªª
/<3. <3. /<3__, =))Ħªª
_||_ _/ _ _| .=))Ħª
ː̗=Dː̖/` ..
_/__, <3•̃⌣•̃<3‎​​​​​​​=))‎​HĄĄ=))..HĄ
. | ..HĄ:)..HĄĄ=)).
*=))KˆΑŴΑ ŅĢÃKÃK ŠΑṀßÏĿ ṀËŖËṀ ŠΑṀΡË ŅĢĢà ŠΑĐΑŖ ÇËĿΑŅΑ ṀËĿÖŖÖ† SEMPAK ŠÖßËK ĐÏ-ËŴËŖ² KŮÇÏŅĢ=))*
Bersambung ya…tunggu part selanjutnya
Share on :
 
© Copyright Top Online News | Toko News 2011 - Some rights reserved | Powered by | Blogger.com.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Supported by Toko Blog N Google[Update] Auto Teks BB Part 2